Edelsmederij Turmali is lid van de branchevereniging van Goud en zilversmeden en aangesloten bij de klachtencommissie van de Vereniging van Goud en zilversmeden. De vereniging is aangesloten bij de geschillencmmissie.

U kunt uw klacht melden bij de klachtencommissie van de VGZ (Vereniging Goud en Zilversmeden). Het secretariaat van de VGZ bepaalt in overleg met de klachtencommissie of een geschil in behandeling genomen wordt. De klachtencommissie geeft geen bindend oordeel, zij tracht slechts door bemiddeling tot een oplossing van het geschil te komen.

Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van de VGZ: info@goudsmeden.nl of (070) 386 77 61.

Klacht niet naar tevredenheid opgelost?
Als blijkt dat de behandeling van een geschil niet naar tevredenheid kan worden opgelost door de klachtencommissie van de VGZ, dan bestaat de mogelijkheid de kwestie in te dienen bij de Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken (onderdeel van de Stichting Geschillencommissies SGC).
De branchevereniging is aangesloten bij De geschillencommisie.

Eenvoudig, snel en goedkoop

(Folder van Geschillencommissie)

U denkt in uw recht te staan, maar u komt er niet uit met de ondernemer. Dan kunt u terecht bij De Geschillencommissie. Het doel van deze commissie is om geschillen tussen consumenten en ondernemers op een goedkope, snelle en eenvoudige manier uit de wereld te helpen. De geschillencommissie is erkend door de overheid waardoor een betrouwbare procedure en objectieve beslissingen gewaarborgd zijn.

Een klacht over een product of dienst?

Zeven stappen naar een goede oplossing.

Stap 1

U gaat een nieuw product of dinst kopen. Controleer van tevoren of de ondernemer lid is van een brancheorganisatie die is aangesloten bij de Geschillencommissie. U kunt dit zien aan het logo van de branchorganisatie of dat van de Geschillencommissie. Dit logo staat op de offerte, factuur, briefpapier of op de website van de ondernemer. Sommige ondernemenrs hebben het logo zelfs op hun etalageruit staan.

Stap 2

U bent ontevreden over uw aankoop? Ga dan eerst met uw klacht naar de ondernemer, voordat u een geschillencommissie inschakelt. Deze moet de gelegenheid krijgen om uw klacht met u op te lossen. Probeer het probleem samen uit de wereld te helpen. Blijf ook tijdens een eventuele procedure proberen om er onderling uit te komen.

Stap 3

Lukt dat niet, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de ondernemer. Stel een termijn vast, bijvoorbeeld twee weken, om tot een oplossing te komen. Bewaar alle correspondentie, offertes, rekeningen en orderbevestigingen.

Stap 4

U komt er niet uit. Dan kunt u de hulp inroepen van De Geschillencommissie. Hiervoor kunt u uw klacht digitaal aanmelden via www.degeschillencommissie.nl. Kijk op deze site eerst in het uitspraken register: zo ziet u welke uitspraken zijn gedaan in een geschil als dat van u en of het dus zinvol is om het in te dienen. Beschikt u niet over een computer dan kunt u telefonisch een vragenformulier aanvragen.

Stap 5

Voor de totale behandeling van een klacht, betaalt u een bescheiden financiele bijdrage. Zodra het bedrag is overgemaakt, wordt uw klacht in behandeling genomen. De Geschillencommissie verzamelt uw standpunten, maar vraagt ook naar de mening van de ondernemer. Beide partijen krijgen de gelegenheid om te reageren op elkaars standpunt. Zonodig wordt ook een deskundigenrapport opgemaakt.

Stap 6

Beide partijen ontvangen een uitnodiging voor een zitting wanneer uw geschil door De Geschillencommissie wordt behandeld. Tijdens deze zitting kunnen u en de ondernemer het geschil mondeling toelichten.

Stap 7

Ongeveer een maand na de zitting ontvangt u de uitspraak. De ondernemer ontvangt hetzelfde bericht. Deze uitspraak is voor beide parijen bindend.

 

Wilt u meer weten?

Postadres

Postbus 90600, 2509 LP Den Haag

Telefoon 070-3105310

www.degeschillencommissie.nl

Sluit Menu