Diamant edelstenen

Tim van Schendel

Tim van Schendel

Tim van Schendel is sinds 2010 Goudsmid en is sinds 2013 eigenaar van Edelsmederij Turmali. Als goudsmid en designer heeft Tim heeft zich ontwikkeld tot specialist in 3D design en 3D print techniek. Deze gebruikt hij om samen met zijn klanten hun sieraden te ontwerpen en te maken.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

Diamant edelstenen in sieraden

Diamant edelstenen zijn de hardste en duurzaamste edelstenen die je in sieraden kan gebruiken.

Wat zijn Diamant edelstenen?

Diamant edelstenen hebben hun naam te danken aan een bijzondere eigenschap namelijk hun hardheid, in Oudgrieks Adamas ofwel de onbedwingbare of onverslaanbare. Het is het hardste natuurlijk materiaal dat er bestaat. Diamant wordt daarom gezien als bijna onvergankelijk. De hardheid wordt medebepaald door de koolstof-koolstofverbindingen deze hebben een viervlakstructuur waardoor de atomen in drie dimensies gebonden zijn.

Om een vergelijking te maken de slijphardheid van diamant is 140 maal groter als bij saffier en robijn. Gelukkig is de hardheid voor verschillende kristalvlakken niet even groot van diamant, hierdoor is het mogelijk om diamant te slijpen met diamantslijppoeder.

Zetters van diamanten weten dat ze voorzichtig moeten zijn, diamant heeft een zeer goede splijting. Chemicaliën hebben over het algemeen geen invloed op diamant. Wel oppassen voor hoge temperaturen deze veroorzaken etsfiguren op de facetten. Goudsmeden zijn daarom voorzichtig met solderen aan ringen met damanten.

Hoe ontstaat Diamant edelstenen?

Druk en grote hitte zijn nodig voor het vormen van diamant edelstenen. Ze ontstaan op grote diepte (150 tot 300 km) bij zeer hoge temperaturen en onder grote druk. Hoe komen diamanten dan aan de oppervlakte. Door vulkanische uitbarstingen komen ze met magma aan het aardoppervlak of daar in de buurt.

De basis van diamant is koolstof. Koolstof is overal in de atmosfeer, in de oceaan, in iedere steen, in grond maar ook in ons lichaam. Doordat deze koolstof nooit te maken krijgt met zeer hoge druk en enorme hitte zal deze nooit transformeren tot diamant. In de mantel van de aarde wordt koolstof omgevormd tot diamant.

Hoe ziet deze mantel eruit. Deze is opgebouwd uit vast gesteente dat rijk is aan magnesium, ijzer en koolstof. De kern van de aarde bestaat uit gesmolten metalen. Door deze intense hitte van de kern wordt de mantel op een temperatuur van meer 1000 graden gehouden. Deze hitte zorgt ervoor dat koolstofatomen zich chemisch aan elkaar binden. Dan is er nog een enorme druk nodig van 50 kilo per vierkant centimeter om de koolstofatomen te veranderen tot kristallen met onbreekbare bindingen. Wat veroorzaakt deze druk die de kristallen vormt? Daarvoor zijn massieve bewegingen van de tektonische platen of de verwoestende impact van meteorieten nodig om deze druk te creëren.  Er is dan vulkanische activiteit nodig om de kristallen dichter naar de aardkorst te brengen.

De Geschiedenis van diamant edelstenen

Er is bewijs dat al 1400 voor christus in Indië diamanten werden gevonden en werden gebruikt om handel mee te drijven. Het bewerken van diamanten komt pas veel later. In de 13de eeuw werden de vlakken van het natuurlijk octaëder-kristal gepolijst. Het eerste diamantslijpsel dat zo bekend werd als de puntsteen. Daarmee is een ontwikkelingsproces begonnen van slijpen van diamanten.

De slijpvorm ontstond rond 1400 en werd de “diksteen” of “tafelsteen” genoemd. Dit is een afgestompte octaëder met boven een groter vlak, de tafel, en beneden en kleiner vlak het Koller genoemd. Het idee is dat rond deze tijd de dunsteen is ontstaan door het klonen of afslijpen van twee octaëderpunten.

Eind van de 15de eeuw deed de slijpschijf zijn intrede. Hierdoor werden de mogelijkheden bij het slijpen van facetten vele malen groter. Buiten de natuurlijke kristalvlakken konden nu meer vlakken worden aangebracht om het optisch effect van de steen te verhogen. Dan zie je dat in het midden van 16de eeuw een ontwikkeling naar een facettensteen met een mee hoekige tafel. De vier zijribben van het boven- en benedendeel werden ieder afgeslepen tot een facet. Daardoor ontstaat een steen met 18 facetten, de tafelsteen in achtkantslijpsel.

Kardinaal Mazarin zou rond 1650 een steen ontworpen hebben met een tafelsteen met 34 facetten en afgeronde rondist. Dan aan het eind van 17de eeuw heeft een Venetiaans graveur, Vicenzo Peruzzi een diamantslijpsel ontworpen met 58 facetten. Dit slijpsel heeft al veel van het huidige briljant slijpsel.

Als edelsteen krijgt de diamant met zijn briljantslijspel zijn volmaakte vorm. Dit briljantslijpsel ontstaat rond 1910 uit het oud briljantslijpsel uit de 19de eeuw. Deze steen wordt gekenmerkt door een cirkelrond rondist met minstens 32 facetten en de tafel in bovendeel met minstens 24 facetten aan het benedendeel.

In de oudheid kwamen de diamanten uit Indië. In de 18de eeuw vonden Braziliaanse goudzoekers een aantal diamanten. Als tegen 1967 de diamanten in Brazilië weer schaars gevonden worden is er een Zuid Afrikaanse tiener Erasmus Jacobs die de eerste diamant van Zuid-Afrika in een rivier dat het land van zijn vader doorkruist vindt. De familie vond meer diamanten in de buurt van de rivier. Ook in de bovenste grondlaag werden diamanten gevonden.

Vindplaatsen

Borneo en India waren tot de 18de eeuw de landen waar diamant edelstenen vandaan kwamen. In Minas Geras in Brazilië werden in 1725 de eerste diamanten gevonden. Bij Bahia werd in 1843 de bruinzwarte carbonado ontdekt, deze microkristallijne diamantaggregaat werd vooral gebruikt voor slijp en boordoeleinden vanwege zijn hardheid. Brazilië werd later ingehaald door Zuid-Afrika, bij toeval ontdekte men primaire voorkomens in vulkanische kraterpijpen gevuld met kimberliet, een diamant houdende moedergesteente.

Tot 1970 nam Zuid-Afrika een bijzondere plaats in in de productie en handel van diamanten. De eerste vondst dateert daar van 1867 in het brongebied van de oranjerivier. 

De bekendste en beruchtste diamantmijn, de Kimberley-mijn werd tussen 1871 en 1908 handmatig ontgonnen. De “Big Hole” is het grootste gat door mensenhanden gegraven met een diameter van 460 meter aan het oppervlak en zo’n 1070 meter diep. Hier is in totaal ongeveer 14.5 miljoen karaat aan diamant gewonnen.

Andere Zuid-Afrikaanse mijnen zijn eerder overgegaan op ondergronds werken om de diamanten te ontginnen. Eerst werd dan een schacht gegraven naast de pijp van waaruit via dwarsgangen de diamanten werden ontgonnen. 

Belangrijke afzettingen werden gevonden in Namibië, aan de westelijke rand van de Namibië woestijn. Bij Lüderitz werden in 1908 de eerste diamanten gevonden. Daar werd eerst de deklaag afgegraven van 30 meter dik, het diamant houdende zand daaronder werd vervolgens ontgonnen. Oorspronkelijk zijn deze diamanten afkomstig van vulkaanpijpen uit Zuid-Afrika maar getransporteerd door rivieren naar de zeekust en daar bedekt door zandduinen. Ook in de brandingszone zijn diamanten te vinden, voor het winnen daarvan werden speciale schepen ingezet om de diamanten van de zeebodem te winnen. Diamanten uit deze streek hebben een hoog edelsteenkwaliteit, 90% van de winning bestaat uit edelsteenkwaliteit.

Inmiddels zijn er meer dan 20 landen waar diamanten worden ontgonnen. De belangrijkste landen zijn: Congo, Botswana, Angola, Ghana, de Centraal Afrikaanse Republiek, Venezuela, Guinea en Liberia.

Ook Rusland behoort tot de grote diamantproducenten, zij bezetten de vierde plaats in de wereldranglijst. Vanaf 1949 begon een nieuw tijdperk door ontdekking van afzettingen in Siberië. Naast Rusland is ook China een belangrijk diamantland.

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft Australië een grote diamantproductie. De Argyle-mijn in het noordwesten van het land is sinds 1986 in vol bedrijf, in 1994 werd hier 39 miljoen karaat gewonnen.

Diamanten zijn zeldzaam wordt vaak gedacht en de diamanthandel wil ons dit ook graag laten geloven. De productie van diamanten is jaarlijks honderden miljoen karaten. Onderstaand lijstje uit 2015 laat de top tien landen zien qua productie.

Landen

Rusland

Botswana

Congo

Australië

Canada

Angola

Zuid-Afrika

Zimbabwe

Namibië

Sierra Leona

Diamantproductie in karaat

41.9 miljoen

20.8 miljoen

16.0 miljoen

13.6 miljoen

11.7 miljoen

9.0 miljoen

7.2 miljoen

3.5 miljoen

2.1 miljoen

500.000

Gemiddelde waarde per karaat

€94,00

€134,00

€7,00

€21,00

€134,00

€122,00

€180,00

€46,00

€553,00

€289,00

Hoe wordt diamant gewonnen

Diamant edelstenen worden tegenwoordig gewonnen met grote technische middelen. De winning uit alluviale afzettingen gaat het makkelijkst. Uit verweerd kimberliet worden de diamanten direct uit de losse grond gewassen met waspannen. Kimberliet moet eerst worden vergruisd voordat het in waspannen gewassen kan worden. Vroeger werd dit scheiden met de hand gedaan nu gebeurt dat volautomatisch. Dat kan doordat diamanten blijven plakken aan alle vette stoffen. Diamant is moeilijk te bevochtigen waardoor diamanten uit het over een vette triltafel geleid middel aan vet blijft hangen, andere mineralen daarentegen worden afgevoerd. De eindsortering gebeurt overigens altijd nog met de hand omdat er nog veel vreemd materiaal achterblijft.

De diamanthandel

Er is een onderneming die de productie en handel van diamanten domineert, dit bedrijf staat bekend onder de naam “De Beers”. Het bedrijf heeft nagenoeg een wereldmonopolie.

Door een fusie tussen de diamantmijnen van Cecil Rhodes en die van Barney Barnato in 1888 is dit bedrijf ontstaan. Het kartel komt in de twintigste eeuw in handen van de Oppenheimers, een Duits-joodse dynastie.

Ze hebben mijnen in Botswana, Zuid-Afrika, Namibië en Canada. Ongeveer driekwart van de productie komt uit Botswana.

Het monopolie heeft De Beers gebruikt om een kunstmatige diamant schaarste te creëren en zo de prijzen hoog te houden. Een zeer effectieve reclamecampagne van de Beers in 1939 heeft de traditie doen ontstaan om bij verloving een ring met diamant te geven.  

Er zijn ook nog enkele andere grote bedrijven in de diamant productie en handel. Zo is er het Russische bedrijf Alrose en het multinationaal bedrijf Rio Tinto.

De 4c

De kwaliteit van een diamant wordt bepaald door de 4C’s: de slijpvorm (cut), de kleur (color), de zuiverheid (clarity) en het karaatgewicht (caratweight).

De slijpvorm:

De beste slijpvorm zorgt voor een optimale schittering en flonkering. Daarbij is onderscheid tussen het slijpsel en de slijpvorm. Een briljant vorm kent 56 facetten. Tijdens het slijpproces verliest de diamant gemiddeld 50% van zijn gewicht. De kunst is om de steen zo te slijpen dat het licht optimaal van het ene facet naar het andere wordt weerkaatst. Het slijpen is dan ook een vak dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. De diamant moet dus precies in de juiste verhoudingen worden geslepen om een goede lichtreflectie te creëren.

Excelent

Very Good

Good

Fair

Poor

Optimaal slijpsel

Zeer goed slijpsel

Goed slijpsel

Meduim slijpsel

Niet excelent geslepen

 

 

Best mogelijke schittering, geen uiterlijke kenmerken

Uitstekende helderheid,weinig of slechtskleine externe kenmerken

Goede helderheid, enkele externe kenmerken

De schittering neemt af. hillende Verschillende belangrijke externe kenmerken

De schittering is aanzienlijk verminderd, grote en/of talrijke externe kenmerken

De lichtreflectie in een diamant: Lichtreflectie diamant Door de slijpvorm krijgt een diamant z’n licht reflecterende eigenschappen. 1). Wanneer een diamant precies in de juiste verhoudingen is geslepen wordt het licht weerkaatst van het ene facet naar het andere. Alle licht reflecteert dan via de bovenkant van de steen. 2). Als de diamant te dik is geslepen, gaat het licht deels via de onderkant van de steen verloren. 3). Als de diamant te vlak is geslepen, ontsnapt het licht al aan de steen nog voordat het door een ander facet wordt teruggekaatst.

 

De kleur:

De kleurloze diamant staat hoog aangeschreven, voor de leek lijkt een diamant al snel kleurloos maar in werkelijkheid is dit maar bij een deel puur wit. Deze diamanten hebben de beste prismawerking. Om de kleine kleurverschillen vast te leggen zijn er internationale normen.

Diamanten met een natuurlijke blauwe, groene, rode, roze of ambergele kleur zijn uitzonderlijk en worden fancy colours genoemd.

Kleur

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P-Z

Nederlandse benaming

Fijnste wit+

Fijnste wit

Fijn wit+

Fijn wit

Wit

Licht getint wit+

Licht getint wit

Getint wit+

Getint wit

Getinte kleur

Getinte kleur

Getinte kleur

Getinte kleur

Oude benaming

Jager

River

River

Top Wesselton

Wesselton

Top Crystal

Crystal

Top Cape

Top Cape

Cape

Low Cape

Very Light Yellow

Light Yellow

De zuiverheid:

De mate van insluitsels in de diamant bepaalt de zuiverheid. Als een diamant vrij is van insluitsels is deze van de hoogste kwaliteit. Niets staat bij zo’n diamant de lichtinval in de weg. Hoe zuiverder de diamant hoe beter de keus, daar hangt dan ook een prijskaartje aan vast.

Het karaatgewicht:

Karaat is de meet eenheid waarmee het gewicht van diamanten wordt gemeten. Een karaatgewicht is 200 milligram, in één gram gaat dan 5 karaten. Eén karaat wordt onderverdeeld in honderd “puntjes”. Een diamant van 50 puntjes weegt 0,50 karaat. De waarde van een karaat hangt mede af van de grootte maar uiteindelijk gaat het om de totale kwaliteit van 4C’s.

Beroemde diamant edelstenen

Een groot aantal diamant edelstenen is vanwege hun grootte, schoonheid of vanwege hun avontuurlijk verleden bekend en beroemd.

  1. Dresden: 41kt. Waarschijnlijk uit India, vroegste geschiedenis niet bekend. In 1742 door Frederich August II, de keurvorst va Saksen gekocht voor 400.000 taler. Wordt bewaard in de Grunen Gewölbe in Dresden.
  2. Hope: 44.52kt. Verscheen in 1830 in de handel en werd gekocht door Bankier H.Ph. Hope. Waarschijnlijk herslepen uit een gestolen steen. Sinds 1958 in het Smithsomain Instituten in Washington.
  3. Cullinan I of Star of Africa: 30.20 kt. Geslepen uit de grootste ooit gevonden ruwe diamant, de Culliman van 3106kt. Tezamen met 104 andere stenen door Fa. Asscher in Amsterdam in 1908 geslepen. Siert de scepter van de koningin van England. Wordt bewaard in de Tower van Londen. Grootste geslepen diamant.
  4. Sancy: 55.00kt. Naar het schijnt gedragen door Karel de Stoute (rond 1470). In 1750 verworven door de Franse gezant in Turkey, Signeur de Sansy. Sinds 1906 in bezit van de familie Astor, London.
  5. Tiffany: 128.53kt. In 1878 gevonden in de Kimberley-mijn in Zuid-Afrika, met ruw gewicht van 278.42kt. Verworven door de juweliersfirma Tiffany in New York. Geslepen in Parijs met 90 facetten.
  6. Koh-I-Noor: 108.93kt. Oorspronkelijk in ronde vorm met 186kt in bezit van Indische vorsten. In 1739 verworven door de sjah van Perzie, die hem Koh-I-Noor noemde. Kwam in het bezit van de East Indian Company die hem in 1850 schonk aan koningin Victoria. Omgeslepen kreeg hij eerst een plaats in de kroon van koningin Mary, echtgenote van George V, later in de kroon van Koningin Elizabeth; in de Tower/London.
  7. Culliman IV 63.60kt. Een van de 105 stenen die geslepen zijn uit de Culliman, de grootste diamant die ooit is gevonden. Bevindt zich in de kroon van Konigin Mary, kan ook uit de kroon worden genomen en als broche worden gedragen. Wordt bewaard in de Tower in Londen.
  8. Nassak 43.38kt. Oorspronkelijk meer dan 90kt bevond zich in India in een Shiva-tempel bij Nassak. In 1818 als krijgsbuit door de Engelsen verworven. In 1927 omgeslepen in New York.
  9. Sjah: 88.70kt. Komt uit India, heeft splijtvlakken, deels gepolijst. Draagt drie inschriften met heersernamen. In 1829 geschonken aan tsaar Nicolaas. Tegenwoordig in Kremlin in Moskou.
  10. Florentijner of Toscaner: 137.27kt. Vroegste geschiedenis door sagen omgeven. In 1657 in bezit van de Medici in Florence. In 18de eeuw in de Habsburgkroon, daarna gebruikt als broche. Verblijf onbekend.

Bloeddiamanten en het belang van kiezen voor ethische diamanten

Diamanten zijn vaak op onmenselijke wijze gewonnen. De geschiedenis is er vol van. Zo werden mensen als slaven gebruikt om te werken in de mijnen in conflictgebieden in Afrika. Deze mensen werkten onder erbarmelijke omstandigheden. Het ontbrak deze mensen aan basisbehoeften als kleding, voedsel, gezondheidszorg en scholing.

Het Wereld Diamant Congres in juli 2000 in Antwerpen nam standpunt in tegen de verkoop van bloeddiamanten. Er is toen een internationaal systeem gecreëerd dat de handel van ruwe diamanten zou reguleren. Na dit congres is er gewerkt aan het zogenaamde Kimberly proces. Dit proces volgt de reis van de diamant van de oorspronkelijke mijn tot de diamantmarkt.

Spirituele eigenschappen

Ook diamanten hebben tot de verbeelding van de mens gesproken naast de financiële aantrekkingskracht worden diamanten ook andere eigenschappen toegekend die van meer spirituele aard zijn.

Zuiverheid is het belangrijke kenmerk van diamant, het zuivere witte licht brengt harmonie in uw leven. Het versterkt relaties door zuiverheid en liefde te versterken. Het houdt een belofte van trouw in. Het is ook het symbool van rijkdom en de steen trekt overvloed aan.

Een eigenschap van diamant is moed, onoverwinnelijkheid en dapperheid. Het licht van diamant brengt alles wat negatief is aan het oppervlak. Het verlicht emotionele en geestelijke pijn, houdt angst in de hand en zorgt voor een nieuw begin.

 

Op geestelijk vlak legt diamant een band tussen het intellect en de hogere geest, schept de helderheid van geest en draagt het bij aan verlichting.

Op spiritueel niveau reinigt diamant de aura van alles waardoor uw innerlijke licht aan het zicht wordt onttrokken, zodat het licht van uw ziel weer kan stralen. Dit prachtige kristal herinnert ons aan de aspiraties van onze ziel en helpt de spirituele evolutie. Daarnaast activeert het ook nog het kruinchakra en verbindt dit met goddelijk licht.

Meer over dit onderwerp